Verklarende woordenlijst

Zware metalen

Metallen met een dichtheid van meer dan 4 gram per kubieke centimeter, bijvoorbeeld ijzer, zink, koper, mangaan, chroom, cadmium, lood, kwik. Omdat veel zware metalen en hun verbindingen giftig en gevaarlijk voor het milieu zijn, worden ze zeer kritisch bekeken. Zo zijn er zeer strenge grenswaarden voor zware metalen voor drinkwater en levensmiddelen, maar ook voor akkergrond en rioolwater dat naar zuiveringsinstallaties of het oppervlaktewater wordt geleid

Back