Verklarende woordenlijst

Infiltratie

Dit is een verandering in het grensvlak tussen coating en ondergrond of tussen de afzonderlijke lagen die begint bij een lakfout en die merkbaar wordt door een afname van de hechtsterkte en kan leiden tot corrosie of afbladderen van de lak

Back