Verklarende woordenlijst

UV-uitharding

Stralingsgeïnduceerde polymerisatie van het bindmiddel, wat leidt tot een sterk gebonden lakfilm. Dit proces vindt binnen enkele seconden plaats volgens een bepaald mechanisme.

De UV-stralingsbronnen produceren lichtstralen in een golflengtegebied van ongeveer 280 - 450 nm (nanometer), die door middel van reflectoren en spiegels op het gecoate werkstuk worden gericht.

Het aantal benodigde UV-stralers is afhankelijk van:

- de reactiviteit van het laksysteem

- de dikte van de natte laag

- de aanvoersnelheid van de installatie

Bij de verwerking van gepigmenteerde UV-lakken vindt de uitharding plaats met gecombineerde UV-stralers in de golflengtegebieden 400 - 450 nm en 280 - 360 nm. De gecombineerde UV-stralers moeten worden gericht overeenkomstig het te lakken object. 

Back