Verklarende woordenlijst

UN-nummer

Viercijferig nummer voor de identificatie van gevaarlijke stoffen, stofgroepen of voorwerpen.

Back