Verklarende woordenlijst

Arbeidsongevallen

Volgens het Duitse Sociaal Wetboek VII (Sozialgesetzbuch) worden arbeidsongevallen beschouwd als verzekeringsgevallen wanneer de verzekerde door een ongeval tijdens een verzekerde activiteit gezondheidsschade oploopt of komt te overlijden. Als verzekerde gelden in de eerste plaats de werknemers, maar ook andere bevoegde personen. De verzekering dekt activiteiten en woon-werkverkeer.

Back