Verklarende woordenlijst

Nooduitgangen, uitgangen

Nooduitgangen zijn openingen in gebouwen om door te vluchten in noodgevallen. Meestal zijn het deuren, maar ook luiken, ramen of andere vluchtopeningen in een gebouw komen hiervoor in aanmerking. Hoeveel nooduitgangen er zijn en waar deze zich bevinden is afhankelijk van de gevaren in een bedrijf of afdeling van een bedrijf en van het aantal aanwezige personen. In principe moet het in geval van gevaar zeker zijn dat iedereen de ruimten snel en veilig kan verlaten.

Back