Verklarende woordenlijst

Voorschriften inzake veiligheid en gezondheid

Volgens § 2 BGV A8 (verordening van de Duitse bedrijfsvereniging) moeten veiligheids- en gezondheidsvoorschriften - met betrekking tot een bepaald object, een bepaalde activiteit of een bepaalde situatie - altijd zijn aangegeven door middel van een bord, een kleur, een licht- of akoestisch signaal, een tekst- of handpictogram (veiligheidsverklaring).

Back