Verklarende woordenlijst

Installaties die toezicht vereisen

Er zijn installaties die onder speciaal toezicht moeten staan omdat ze zeer gevaarlijk zijn voor medewerkers en derden. Deze installaties worden "installaties die toezicht vereisen" genoemd. In § 2, lid 7 van de Duitse apparaten- en productveiligheidswet (GPSG) staat beschreven welke installaties hieronder vallen

Back