Verklarende woordenlijst

Woon-werkverkeer ongeval

Ongevallen die verband houden met het afleggen van de weg naar of van het werk (ofwel de verzekerde werkzaamheden) worden woon-werkverkeer ongevallen genoemd. Tussen het ongeval en het werk van de verzekerde is sprake van een oorzakelijk verband indien de verzekerde de weg aflegt met de intentie om naar het werk te gaan of ervan terug te keren.

Back