Verklarende woordenlijst

Atex 137

Europese Richtlijn (1999/92/EG) voor de veiligheid van werknemers die door explosieve atmosferen gevaar kunnen lopen. Deze richtlijn is door de Duitse verordening inzake bedrijfsveiligheid (BetrSichV) omgezet in nationale wetgeving.

Back