Verklarende woordenlijst

Afvalstoffen die speciaal toezicht vereisen

Afvalstoffen die speciaal toezicht vereisen worden volgens de Duitse verordening voor gevaarlijke stoffen gecategoriseerd met behulp van afvalcodenummers.

Back