Verklarende woordenlijst

Recycling

De verwerking van afval zodat het voor het oorspronkelijke doel of voor andere doeleinden kan worden hergebruikt.

Back