Verklarende woordenlijst

IMO Resolutie A.653(16) Brandbaarheid

Brandbaarheid volgens IMO Resolutie A.653(16) Volgens de Europese Richtlijn 96/98/EG betreffende scheepsuitrustingen moeten, om te voldoen aan de internationale overeenkomst ter bescherming van mensenlevens op zee (SOLAS 74), scheepsuitrustingen getest en toegelaten worden volgens vaste regels. Hieronder vallen ook afwerkingsmaterialen voor scheepsinterieuren zoals de laklagen. De moeilijk ontvlambaarheid van deze producten moet beproefd en gecertificeerd worden volgens de kriteria van de IMO Resolutie A.653(16). Slechts na het aantoonbaar kunnen voorleggen van een positief testrapport en het auditeren van het productieproces van de lakleverancier (QS certificaat) wordt door een erkende onafhankelijke instantie een EG-Baumusterprüfbescheinigung (EG-bouwmaterialentestverklaring) voor het afwerkingsmateriaal afgegeven. Deze toelating is binnen de Europese Gemeenschap geldig in combinatie met een conformiteitsverklaring en het QS certificaat.

Back