Verklarende woordenlijst

Kleurencirkel

Deze cirkel toont de relatie van de verschillende kleuren onderling en ten opzichte van elkaar en maakt het mogelijk om kleurnuances te compenseren. Er wordt onderscheid gemaakt tussen:

Primaire kleuren - rood, geel, blauw

Secundaire kleuren - groen, violet, oranje.

Complementaire kleuren, samengestelde kleuren. De kleurvalentie of kleurprikkel wanneer ze over elkaar worden gelegd resulteert in een volledig wit

Back