Verklarende woordenlijst

Acetaten

Azijnzuuresters die worden gebruikt als oplosmiddel en verfgrondstof, bijvoorbeeld: a) ethylacetaat, butylacetaat; b) polyvinylacetaat (PVAc).

Back