Verklarende woordenlijst

Aceton

Azijnether, CH3COCH3; verkregen door destillatie van azijnzure zouten of uit steenkoolteer. Pure aceton is een heldere, zeer vluchtige, brandgevaarlijke vloeistof met een aangename aromatische geur. Mengbaar met water, alcohol en ether. Kookpunt: 46 °C Soortelijk gewicht: 0,79. Wordt gebruikt als oplosmiddel voor veel harsen en vetten en voor het oplossen van oude verflagen. Behoort tot de groep van de ketonen

Back