Verklarende woordenlijst

Gifklassen

De indeling van giftige stoffen volgens art. 4 van de Duitse wet inzake giftige stoffen is gebaseerd op het totale gevaar van deze stoffen. Als uitgangspunt voor de indeling dient het onderstaande scala acute, orale letale dosis (DL 50 - waarde 1) aan ratten of andere diersoorten, wanneer er vanuit het oogpunt van het totale gevaar geen rekening hoeft te worden gehouden met verdere beperkingen om toxicologische redenen.

Letale doses

Gifklasse 1 - 5 mg/kg

Gifklasse 2 5 - 50 mg/kg

Gifklasse 3 50 - 500 mg/kg

Gifklasse 4 500 - 2000 mg/kg

Gifklasse 5 2000 - 5000 mg/kg

Opmerking: Letale dosis = mg gif per kg lichaamsgewicht.

Voorbeelden voor de classificatie van giftige stoffen:

Gifklasse 1: Benzol, cyaankali, vinylchloride, vloeizuur.

Gifklasse 2: Zoutzuur, natronloog, organische loodverbindingen

Gifklasse 3: Methylalcohol, natriumchloraat, loodmassa.

Gifklasse 4: Aceton, wasbenzine, terpentineolie

Gifklasse 5: Alcohol, petroleum, soda

Gifklasse 5 S: Autoreinigingsmiddel, vlekverwijderaar

Back