Verklarende woordenlijst

Glansgraad

Een maat voor de glansgraad is het reflectievermogen van een laklaag. In navolging op DIN 52230 wordt de glansgraad van een oppervlak vastgesteld met behulp van een reflectometer. Hierbij geldt:

Technische informatie:

Glansgraadtabel

Back