Verklarende woordenlijst

Houdbaarheid

Tijdsduur vanaf de bereiding van de lijm of het oppervlaktemateriaal tot aan het onbruikbaar worden ervan ondanks naleving van de opslagvoorschriften

Back