Verklarende woordenlijst

Methanol

Methylalcohol, CH3OH. Dit wordt verkregen door distillatie van houtteer. Pure houtgeest is een kleurloze, zeer vluchtige, goed brandbare en giftige vloeistof. Specifiek gewicht circa 0,8. Kookpunt circa 60 °C. Toepassing: denatureringsmiddel voor spiritus. Consumptie van houtgeest kan leiden tot oogkwalen, blindheid en, bij grote hoeveelheden, tot overlijden. In de handel meestal vermengd met aceton

Back