Verklarende woordenlijst

Airless spuiten

(luchtloos hogedrukspuiten) Met een door perslucht of motorisch aangedreven zuigerpomp wordt de lak onder hoge druk gebracht en verstoven via een speciale, uitwisselbare spuitmond met fijne boring. De lak kan onder hoge druk worden gebracht tot maximaal 300 bar. De hoeveelheid uitgespoten lak wordt bepaald door de hoogte van de lakdruk, de grootte van de spuitmond en de viscositeit van de lak. Bij deze spuitprocedure treedt nauwelijks verfnevelvorming op, maar de vrijkomende oplosmiddeldampen (bij NC-lak circa 80% van de gespoten hoeveelheid lak), moeten toch worden afgezogen. Een spuitcabine met afzuiging is dus absoluut noodzakelijk. Van apparaten met een eigen elektromotor, mag alleen de explosieveilige uitvoering worden gebruikt. Om elektrostatische oplading te voorkomen moet airless apparatuur worden geaard. Vanwege de hoge bedrijfsdruk is voorzichtigheid geboden bij het schoonmaken. Onder geen beding mag de spuitstraal op de huid worden gericht. Oplosmiddelen en dergelijke dringen hierbij namelijk door de huid.

Back