Program praktyk

Hesse GmbH & Co. KG oferuje absolwentom szkół wyższych różnorodne możliwości zatrudnienia w przedsiębiorstwie, np. w działach:

badań, rozwoju, zapewnienia jakości, produkcji, sterowania produkcją, marketingu, dystrybucji, controllingu.

Do tych działów przez cały rok poszukujemy wykwalifikowanej młodej kadry, odpowiednio do aktualnego zapotrzebowania.

Jakie wymagania firma Hesse stawia młodej kadrze?

  • Ponadprzeciętne wykształcenie
  • Umiejętność samodzielnej pracy
  • Zaangażowanie, inicjatywa, zdolność przeforsowywania własnego stanowiska
  • Umiejętność pracy zespołowej

Oczekujemy następujących dodatkowych kwalifikacji:

  • Znajomość języków obcych
  • Znajomość obsługi komputera
  • Pierwsze praktyczne doświadczenia zdobyte podczas kształcenia / praktyki
  • Doświadczenie zdobyte za granicą

Wprowadzenie do zawodu odbywa się w formie „szkolenia w miejscu pracy” bezpośrednio w dziale specjalistycznym.

Chcesz, aby Twoje życie stało się bardziej kolorowe?