NASZE ZAANGAŻOWANIE JEST WSZECHSTRONNE

Jako wiodący dostawca lakierów i bejc utrzymujemy dobre kontakty z różnymi stowarzyszeniami, organizacjami i instytucjami. A oto kilka przykładów naszego zaangażowania:

W czerwcu 2015 roku wystartowaliśmy jako członek założyciel wraz z innymi firmami przemysłowymi oraz IHK Dortmund z inicjatywą industry@work, która ma polepszyć postrzeganie przemysłu w regionie jako atrakcyjny pracodawca i przekazać nowoczesny wizerunek dla młodych ludzi, studentów, innych startujących pracowników oraz pracowników fachowych. Zangażowane w ten projekt firmy organizują w ścisłej współpracy z IHK Dortmund wydarzenia lub wizyty w firmach. Opinii publicznej zostają regularnie przedstawiane możliwości rozwoju młodych ludzi w przemyśle. industry@work korzysta ze strony internetowej, aby informować o praktykach oraz ofertach pracy, zajmuje się na bieżąco informacjami prasowymi i publicznymi, a także jest obecna w różnych wydarzeniach grupy docelowej.

Hesse Engagement

Niemieckie Centrum Dawców Szpiku Kostnego (DKMS) pomaga pacjentom z całego świata chorującym na białaczkę. Dla wielu z nich przeszczep zdrowych komórek macierzystych jest jedyną szansą na powrót do zdrowia. Odnalezienie odpowiedniego dawcy i organizacja operacji przeszczepu należy do zadań DKMS — społecznej organizacji non-profit. Należymy do stowarzyszenia „Klub 1000” i w ramach tej organizacji angażujemy się razem z DKMS w działania na rzecz walki z białaczką. Wielu z naszych pracowników zarejestrowało się jako potencjalni dawcy komórek macierzystych. Dwóch z nich zdołało nawet uratować życie innych ludzi dzięki dawstwu szpiku.

Hesse Engagement

Instytut Technologii Drewna w Dreźnie (IHD) jest nowoczesną jednostką badawczą działającą na całym świecie. Przy opracowywaniu nowych i ulepszaniu istniejących produktów w zakresie ich certyfikacji i badania współpracujemy ściśle z instytutem IHD wzgl. Laboratorium rozwojowo-badawczym technologii drewna (EPH), będącym jednostką zależną IHD.

Hesse Engagement

Izba Przemysłowo-Handlowa w Dortmundzie jest dla nas ważnym partnerem szczególnie w zakresie kształcenia.

Hesse Engagement

Westfalskie Stowarzyszenie Pracodawców przemysłu chemicznego, stowarzyszenie zarejestrowane, z siedzibą w Bochum (AGV Chemie Westfalen) zajmuje się tematami społeczno-politycznymi przemysłu chemicznego. Pan Hans J. Hesse jest prezesem tego Stowarzyszenia, a tym samym ma znaczący wpływ na sprawy, którymi się zajmuje, oraz jego decyzje.

Hesse Engagement

Jako członek Stowarzyszenia osób wspierających i absolwentów Lacktrans Krefelder Lack, wspieramy naukowe kształcenie studentów lakiernictwa na uczelni wyższej Hochschule Niederrhein.

Hesse Engagement

Związek branżowy Leben Raum Gestaltung Hessen/Rheinland-Pfalz jest krajowym związkiem cechowym stolarstwa, branży pogrzebowej i montażowej. Ten związek branżowy jest sektorowo podzielony na związki cechowe hessenTischler i Tischlerrheinland-pfalz. Stowarzyszenia łączą firmy będące jego członkami, do których się zaliczamy, w jedną silną wspólnotę.

Hesse Engagement

Landesfachverband Schreinerhandwerk Baden-Württemberg angażuje się, jako będąca na czasie i sprawna organizacja zawodowa, w różnorodnych obszarach działania dla tej branży. Stowarzyszenie i cechy stanowią silną wspólnotę, która reprezentuje interesy stolarstwa wobec społeczeństwa i świata polityki. Jako członek należymy ponadto do stowarzyszenia wspierającego Schreinerhandwerk mbH.

Hesse Engagement

Innovationsbund Holzindustrie, stowarzyszenie zarejestrowane, z Kolbermoor, to wspólnota interesów fachowej kadry technicznej i zarządzającej przemysłu drzewnego i meblarskiego. Podobnie jak inne odnoszące sukcesy przedsiębiorstwa my również stwierdzamy, że wymiana doświadczeń kadry zarządzającej może przynieść nowe impulsy rozwojowe.

Hesse Engagement

Celem centralnego związku producentów parkietu i techniki podłogowej, Bundesinnungsverband Parkettlegerhandwerk und Bodenlegergewerbe, z Troisdorf-Oberlar, jest prezentacja, poprzez odpowiednie działania w zakresie public relations, osiągnięć swojego rzemiosła i wspieranie go na wszystkich poziomach. Chodzi tu przede wszystkim o sprawy techniczne, ekonomiczne oraz prawne dotyczące rzemiosła oraz społeczno-polityczne.