Kraterowanie

Kraterowanie, wycinek mikrotomowy

Wycinek mikrotomowy od góry

Kraterowanie, wycinek mikrotomowy

Wycinek mikrotomowy, fotografia przekroju poprzecznego

Opis wady

Nieregularne zaburzenia zwilżania lakieru w podłożu, spowodowane przez różne napięcia powierzchniowe w lakierze i materiale podłożowym.

Przyczyna wady

  • Podłoże zanieczyszczone przez olej lub smar.
  • Uszkodzone uszczelki natryskiwacza bezpowietrznego.
  • Kontakt z nieodpowiednim kremem do rąk / rękawicami gumowymi / taśmami przenośnika.
  • Urządzenia robocze lub środki pomocnicze zawierające smar lub silikon.
  • Zanieczyszczenie w lakierze .

Usuwanie wady

  • Wyeliminować źródło błędów.
  • W przypadku dużego uszkodzenia zeszlifować powierzchnię aż do podłoża, w razie potrzeby ponownie utworzyć powierzchnię z dodatkiem antysilikonowym ZD 385 (ZD 3985).
  • W przypadku niewielkiego kraterowania przeszlifować powierzchnię papierem o ziarnistości 320, 1 x rozpylić drobną mgiełkę rozcieńczonego, wcześniej stosowanego lakieru, po krótkim przeschnięciu 1 x cienko polakierować odpowiednim lakierem, aby uzyskać równe rozpływanie się .