Odbarwienie

Odbarwienie

Opis wady

Brązowe zabarwienie wybielonej powierzchni drewna, w przypadku stosowania nieodpowiedniego systemu PUR. Reakcja między nadtlenkiem (wybielaczem) i izocyjanianem (utwardzaczem PUR).

Przyczyna wady

Stosowanie lakieru PUR z utwardzaczem nieodpornym na nadtlenki na wybielonej powierzchni drewna.

Usuwanie wady

Regeneracja odbarwionej powierzchni jest możliwa tylko przez całkowite zeszlifowanie warstwy lakieru i ponowne lakierowanie za pomocą systemu PUR z utwardzaczem odpornym na nadtlenki.