Paczenie się / powstawanie zmarszczek

Paczenie się_zmarszczki

Powstawanie zmarszczek

Wycinek mikrotomowy, paczenie się

Mikroskopowa fotografia przekroju poprzecznego

Opis wady

Marszczenie się lub powstawanie pęknięć powłoki wielowarstwowej.

Przyczyna wady

  • Podkład NC lub nieutwardzony podkład PUR, następnie ponowne lakierowanie za pomocą systemu lakierowego odpornego na działanie rozpuszczalników, po utwardzeniu ponowne pokrycie powłoką zawierającą rozpuszczalnik. (Rozpuszczalniki powłoki dyfundują przez (środkową) warstwę lakieru odporną na działanie rozpuszczalników do dolnej rozpuszczalnej warstwy i powodują jej pęcznienie, zwiększając objętość.)
  • Lakier PUR w powłokach o zbyt dużej grubości lub w zbyt szybko następujących po sobie operacjach roboczych.

Usuwanie wady

Określić przyczynę (powłoka lakiernicza, suszenie pośrednie), a następnie rozważyć możliwość naprawy,

np. usunąć całą uszkodzoną warstwę lakieru i ponownie nanieść powłokę, przestrzegając instrukcji stosowania.

np. dobrze przeszlifować powłokę, aż do uzyskania płaskiej i gładkiej powierzchni, a następnie rozpylić drobną mgiełkę silnie rozcieńczonego lakieru. W miarę możliwości należy lakierować na sucho, aby uniknąć wpływu rozpuszczalnika na powierzchnię lakieru. Jest to z reguły możliwe tylko w przypadku mniejszych przedmiotów.

np. obróbka za pomocą systemu lakierowego nierozpuszczającego podłoża (lakier wodny, lakier z żywic sztucznych itd.).