Powstawanie komórek

Powstawanie komórek

Opis wady

Komórki Benarda są to widoczne struktury na powierzchni lakieru w formie plastra pszczelego, spowodowane przez różną zdolność wypływania pigmentu środków matujących i ściernych.

Przyczyna wady

  • nałożenie zbyt dużej ilości lakieru w jednej operacji roboczej.
  • zbyt mała lepkość lakieru.
  • zbyt duży przewiew podczas stosowania.
  • nieoptymalne dostosowanie lakieru do metody stosowania .

Usuwanie wady

Dobrze przeszlifować powierzchnię papierem o ziarnistości 280-320. Następnie polakierować odpowiednim lakierem.