Powstawanie plam

Powstawanie plam

Powstawanie plam

Opis wady

Występujące na powierzchni przebarwienia w kształcie plam lub punktów, równomiernie lub nierównomiernie ograniczone, z równomiernym lub nierównomiernym rozmieszczeniem na powierzchni.

Przyczyna wady

Istnieje wiele możliwych przyczyn, np.:

• w wyniku reakcji lakieru CN z pewnymi substancjami (związki aminowe) specjalnych lakierów UV mogą powstawać brązowawe plamy

• przez wydzielanie składników gumy (np. z nóżek/osłonek gumowych urządzeń telefonicznych i hi-fi lub wazonów, popielniczek itp.)

• zanieczyszczenia przez resztki pianki montażowej (na początku są one bezbarwne i zabarwiają się dopiero z upływem czasu na żółto-brązowawy kolor)

• w przypadku gatunków drewna bogatych w garbnik (np. dąb) lub zawierających wodorozcieńczalne składniki drewna (np. jesion) w razie ponownego lakierowania przy użyciu lakierów wodnych może dojść do zmiany koloru

• pozostałości żelaza lub innych korodujących metali w drewnie (np. zawierające metal resztki po szlifowaniu papierem ściernym) mogą w połączeniu z wodą (np. podczas stosowania bejcy lub lakieru wodnego) wywołać czarne plamy

Usuwanie wady

Regeneracja odbarwionej powierzchni jest możliwa tylko przez całkowite zeszlifowanie warstwy lakieru i ponowne lakierowanie za pomocą systemu PUR. Jeśli plamy/odbarwienia znajdują się bezpośrednio na lub w drewnie, należy je najpierw usunąć za pomocą odpowiednich środków (zeszlifowanie, zmycie itp.), zanim można będzie wykonać ponowne lakierowanie.