Powstawanie smug

Powstawanie smug

Opis wady

Pasmowa matowana struktura i/lub różne pasmowe odcienie powierzchni.

Przyczyna wady

  • niewystarczające nakładanie się poszczególnych natryskiwanych warstw.
  • nieodpowiednia dysza (zbyt mały kąt natryskiwania).
  • zatkane dysze.
  • nałożenie zbyt małej ilości materiału.
  • niedopasowana prędkość posuwu .

Usuwanie wady

Przeszlifowanie i ponowne lakierowanie z odpowiednimi parametrami natryskiwania.