Zaburzenia przyczepności

Zaburzenia przyczepności

Zaburzenia przyczepności

Zaburzenia przyczepności

Niewystarczające szlifowanie międzywarstwowe (mikroskopowa fotografia przekroju poprzecznego)

Zaburzenia przyczepności

Niewystarczające szlifowanie międzywarstwowe (mikroskopowa fotografia przekroju poprzecznego)

Wycinek mikrotomowy

Nadmierne napięcia w profilu wewnętrznym (mikroskopowa fotografia przekroju poprzecznego)

Zaburzenia przyczepności

Oderwanie na skutek wilgotności drewna / rys skurczowych

Opis wady

Warstwa lakieru nie ma wymaganej przyczepności do podłoża (kontrola za pomocą siatki nacięć).

Przyczyna wady

  • wadliwa wstępna obróbka podłoża (brak odtłuszczenia, brak przeszlifowania).
  • nieodpowiednie podłoże (zawierające parafinę lub środek antyadhezyjny).
  • nieodpowiednie systemy lakierowe.
  • nieprawidłowo utwardzony system lakierowy.
  • niewystarczająco przeszlifowany podkład
  • przeszlifowany podkład pozostawiony na zbyt długo .

Usuwanie wady

Całkowicie usunąć warstwę lakieru o złej przyczepności. Następnie po prawidłowej obróbce wstępnej pokryć powierzchnię odpowiednim lakierem.