Zanieczyszczenia

Zanieczyszczenie, cząsteczki żelu

Cząsteczki żelu z pęcherzykami powietrza

Zanieczyszczenie

Powstawanie skrzepów

Zanieczyszczenie

Zanieczyszczenie

Opis wady

Widoczne i wyczuwalne wtrącenia w powierzchni.

Przyczyna wady

Usuwanie wady

Najpierw określić miejsce powstania / obszar, wyjaśnić przyczynę i wyeliminować źródło błędów. Zanieczyszczenia są najczęściej dobrze widoczne za pomocą lupy włókienniczej. Typowe są cząstki o nieregularnych kształtach, które mogą mieć również postać włókien. W przeciwieństwie do tego pęcherzyki powietrzne występują regularnie i w sposób ograniczony.

Cząsteczki żelu (zaschnięte pozostałości lakierów z przewodów elastycznych, pistoletów itd.), cząsteczki żelu z pęcherzykami powietrza, tworzenie się skrzepów: Zanieczyszczenie podłoża (zanieczyszczenie pod warstwą lakieru)