Zmętnienie

Zmętnienie

Opis wady

Nierównomierne zmatowienie powierzchni spowodowane przez częściowe różnice stopnia połysku. Im mniejszy stopień połysku, im ciemniejsze podłoże i im większa powierzchnia, tym bardziej jest wrażliwa powłoka powierzchni podczas natryskiwania.

Przyczyna wady

  • różna gramatura powłoki, zbyt duża grubość warstwy.
  • zbyt duża lub uszkodzona dysza.
  • zbyt niskie ciśnienie, niedopasowane powietrze rozpylające
  • zbyt mały kąt natryskiwania.
  • zmieniona wstępna obróbka podłoża, tzn. inny podkład, zmienione utwardzenie .

Usuwanie wady

Przeszlifować i pomalować krzyżowo, ponownie polakierować z odpowiednio dopasowanymi parametrami technologicznymi, w razie potrzeby dwukrotnie nałożyć powłokę, stosując krótkie suszenie pośrednie.