Słownik

Utwardzacze

Powodują umocnienie kleju lub lakieru przez reakcję chemiczną, np. polikondensację; są stosowane kwasy, sole kwasotwórcze, wodorotlenki jako roztwór lub proszek.

Back