Słownik

Barwniki

Syntetyczne, organiczne barwniki w przezroczystym i przeświecającym obszarze. Barwniki są to rozpuszczalne pigmenty barwiące, kwaśne lub zasadowe.

Back