Słownik

Nadtlenek wodoru

Ten najintensywniej działający i najczęściej stosowany wybielacz jest dostępny w stężeniu do 40% i można go rozcieńczać wodą. Dodanie 5% - 10% roztworu wodnego amoniaku lub dodatków wybielających powoduje wzmocnienie działania wybielającego. Nadtlenek wodoru powoduje oparzenia skóry i jest bardzo wrażliwy na oddziaływanie światła, w związku z czym należy go przechowywać w ciemnych butelkach. Ważna jest ochrona skóry i oczu, a więc należy używać rękawic i okularów.

Back