Słownik

Ozon

(z greckiego wonny) Gaz zbudowany z trójatomowych molekuł tlenu (O3), niszczący bakterie i barwniki. Dzięki występowaniu tlenu atomowego ozon jest jednym z najsilniejszych środków utleniających, silnie toksycznym w większych stężeniach. Ozon powstaje z tlenu w wyniku promieniowania nadfioletowego lub ładunków elektrycznych. Małe stężenia ozonu są nieszkodliwe, większe stężenia powodują u ludzi m.in. podrażnienia oczu i duszności.

Back