Słownik

RAL

Centralny organ niemieckiej gospodarki ds. zapewnienia jakości (Niemiecki Instytut Zapewnienia Jakości i Oznaczeń). W rejestrze kolorów RAL są umieszczone tylko kolory wykorzystywane w wielu dziedzinach gospodarki. Jest to prezentacja kolorów, które są stosowane głównie przez duże przedsiębiorstwa (kolej, poczta, przemysł maszynowy).

Back