Słownik

Aromaty

Klasa związków organicznych pochodzących od benzenu. Charakterystycznym elementem molekuł jest sześciokątny pierścień benzenowy.

Back