Słownik

Sieciowanie

Tworzenie trójwymiarowej sieci molekularnej przez wartościowości główne. Sieciowanie może odbywać się przez dodanie substancji chemicznych, pod wpływem ciepła lub promieniowania bądź kombinacji tych oddziaływań.

Back