Słownik

Naprężenie

Powłoka lakiernicza kurczy się podczas schnięcia, co szczególnie w przypadku powłok o zamkniętych porach powoduje powstanie mniej lub bardziej naprężonej gładkiej powierzchni. W taki sposób uzyskuje się bardzo gładkie i płaskie powierzchnie w przypadku lakierów SH, ale również w systemach PU- i akrylo-izocyjanianowych, a w mniejszym stopniu także w przypadku lakierów wodnych i NC.

Back