Słownik

Lepkość

(Właściwości przepływowe)

Ogólnie oznacza konsystencję, jest miarą kleistości substancji. Określona ilość substancji (100 g lub ml), wlana do pojemnika pomiarowego, przepływa w ustalonym czasie (w sekundach) przez dyszę o zdefiniowanej średnicy (4, 6 lub 8 mm) w zależności od temperatury. Wyniki są podawane zgodnie z normą DIN - (20°C) lub ISO (23°C); 35'' DIN 4 oznacza: 35'' zmierzone w temperaturze 20°C z dyszą 4 mm.

Back