Słownik

Zapewnienie jakości

Kontrola wszystkich materiałów, kontrola właściwości zgodnie z określonymi, ustalonymi parametrami od momentu wprowadzenia do dostawy wytworzonych produktów.

Back