Słownik

Temperatura pokojowa

Podczas nakładania powinna wynosić 18 - 22°C. Temperatura lakieru i przedmiotu powinna być dostosowana do temperatury pokojowej.

Back