Słownik

Grubość warstwy

Od grubości powłoki lakierniczej zależy zużycie materiału, szybkość schnięcia, przyczepność, a także częściowo właściwości mechaniczne i chemiczne powłoki lakierniczej. Grubość suchej warstwy wynika z grubości mokrej warstwy i zawartości ciał stałych w powłoce (100 µm przy 50% zawartości ciał stałych daje grubość suchej warstwy 50 µm).

Back