Słownik

Olej lniany

Wyciska się z siemienia lnianego i umacnia przez wchłanianie tlenu. Dobra tolerancja z wieloma rozpuszczalnikami i żywicami. Dobra głębokość wnikania na skutek niskiej lepkości. Ściereczki nasączone olejem lnianym mogą ulec samozapłonowi pod wpływem działania światła i powietrza (wchłanianie tlenu).

Back