Słownik

Utwardzanie nadfioletem

Utwardzanie nadfioletem to indukowana promieniowaniem polimeryzacja spoiwa, która powoduje powstanie wysokousieciowanej powłoki lakierniczej. Proces ten przebiega w ciągu kilku sekund zgodnie z określonym mechanizmem.

Źródła promieniowania nadfioletowego wytwarzają promienie świetlne w zakresie długości fal od ok. 280 do 450 nm (nanometry), które są koncentrowane na powlekanym przedmiocie za pomocą reflektorów i zwierciadeł.

Liczba stosowanych promienników nadfioletowych zależy od następujących czynników:

- reaktywność systemu lakierowego

- gramatura powłoki niewyschniętej

- prędkość posuwu urządzenia

Podczas obróbki pigmentowych lakierów UV odbywa się utwardzanie za pomocą kombinacji promienników nadfioletowych w zakresach długości fal od 400 do 450 nm i od 280 do 360 nm. Kombinacja promienników nadfioletowych musi być dostosowana do lakierowanego obiektu. (lacktuell nr 5/II 95)

Back