Słownik

Dopuszczalny okres użytkowania

Trwałość mieszaniny jest zdefiniowana jako dopuszczalny czas użytkowania i określa okres od momentu zmieszania komponentów do podwojenia czasu wypływu - zagęszczenia materiału.

Back