Słownik

Rozpuszczalniki

Rozpuszczalniki to przede wszystkim substancje i preparaty organiczne, które w normalnych warunkach są płynne. Są stosowane do rozpuszczania lub rozcieńczania innych substancji, aby je usunąć lub poddać obróbce. Rozpuszczalniki mają różne właściwości, ale z reguły są substancjami niebezpiecznymi.

Back