Słownik

Szkolenie

„Konieczność szkolenia pracowników w przedsiębiorstwach jest zapisana w wielu przepisach państwowych i w przepisach stowarzyszeń zawodowych. Wymaganie to pojawia się w ustawie o ochronie pracy, w ustawie o ochronie pracy młodzieży, w rozporządzeniu o substancjach niebezpiecznych i w rozporządzeniach o jednostkach prowadzących sprzedaż poszczególnych krajów związkowych. Wymaganie to zawiera również § 4 ust. 1 BGV A1: „Przedsiębiorca jest zobowiązany do szkolenia ubezpieczonych w zakresie zagrożeń występujących podczas pracy i środków zapobiegania zagrożeniom przed podjęciem przez nich zatrudnienia, a następnie w odpowiednich odstępach czasu, przynajmniej jeden raz w roku.” Kiedy i jak często powinny odbywać się szkolenia, reguluje § 12 ust. 1 ustawy o ochronie pracy: „Szkolenie musi odbyć się w momencie zatrudnienia, w przypadku zmiany zakresu zadań, wprowadzenia nowego sprzętu roboczego lub nowej technologii przed podjęciem pracy przez zatrudnianego. Szkolenie musi być dostosowane do ewolucji zagrożenia i w razie potrzeby regularnie powtarzane”. Zgodnie z § 4 BGV A 1 regularne powtarzanie oznacza przynajmniej „raz w roku”.”

Back