Słownik

Wyrównywanie

Aby wyrównać różną chłonność drewna sztorcowego i dłużyc, wichrowatość lub gąbczaste miejsca, powierzchnię drewna należy poddać obróbce środkiem wyrównującym; nie należy tego wykonywać w razie późniejszego wytrawiania chemicznego (!), ale można w przypadku „wytrawiania EP”. Tym pojęciem określa się również wyrównywanie różnych odcieni drewna przez bielenie, bejcowanie lub barwienie.

Back